Amaç & Kapsam

Günümüz ekonomisinde firmaların en değerli varlıklarının verimli insan gücü olduğu bilinci ile iş ortaklarımızın tüm İnsan Kaynakları ihtiyaçlarına çözümler üretiyoruz. Bu çözümleri üretirken tecrübeli veya çalışma hayatının başında kariyer hedefleri bulunan adaylarımıza dönemsel ve/veya tam zamanlı iş imkanları yaratıyoruz.

 

Temel Prensipler

Tanıtım Elemanları Satış geliştirme aksiyonlarında görev alacak, farklı fiziksel özelliklere sahip tanıtım kadrosunun bulunması ve verimli bir çalışma yapılmasını sağlamaktır.

 

Dönemsel Satış Elemanları

Sektörel  satış tecrübesine sahip ve kendi sebepleri ile tam zamanlı çalışamayan, bulunduğu noktada bulunma amacı “satış yapmak” olan uzman kadronun bulunması ve yönetmektir.

 

Tam Zamanlı Personel

İş Ortaklarımıza verdiğimiz lojistik hizmetler ile birlikte ofis ve saha kadrolarındaki tüm pozisyonlar için adayları bulmak, ön görüşmeleri yapmak ve firma beklentilerine en uygun adayları yönlendirmektir.

 

Bordrolama

Tarafımızdan bulunan ve/ veya firma bünyesindeki dönemsel veya tam zamanlı personelin, tüm özlük hakları çalışmalarını yapmak, yasal zorunlulukları ve ödemelerini gerçekleştirmektir.

 

Eğitim

Firma bünyesindeki satış kadrolarının Satış Teknikleri ve Kişisel Gelişim gibi farklı eğitimleri için uzman eğitimciyi bulmak ve eğitimleri organize etmektir.

 

Personel Analizi

Firma bünyesindeki tüm pozisyonların iş analizlerini yapmak, görev tanımlarını belirlemek, organizasyon şemasını hazırlamak, prim sistemlerini kurmak ve çalışan memnuniyeti ile personel değişim hızını düşürmek amacıyla personel görüşmeleri gerçekleştirmek ve sonuçları analiz etmektir.

 

 

 

HABERLER
tasarım: Çiğdem Erdinç Tasarım Ofisi