• Tüm sosyal paylaşım ağları için tam zamanlı/dönemsel içerik üretimi
  • Görsel tasarım, video/animasyon prodüksiyon çalışmaları
  • Dijital pazarlama strateji kurgulama/reklam/sponsorlu içerik planlama
  • Moderasyon ve Kriz Yönetimi
  • Raporlama